ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูยน์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูยน์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูยน์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566


Share: