ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ด้วยพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่ ...
อ่านต่อ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พ ...
อ่านต่อ

ข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการดูแลพัฒนาผู้สูงอายุในการกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพ (คน) จำนวนผ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial