ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ด้วยพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่ ...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พ ...

ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ดีเด่น และดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2566

ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ดาวน์โหลดเอกสาร ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial