ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง


Share: